PST: – Alle som har informasjon, må regne med å bli utsatt for russisk etterretningsaktivitet

foto