Hunt legger fram økonomiplan for Storbritannia

foto