Regjeringen stiller grønne krav til statlige selskaper

foto