Nær 30.000 flyktninger bosatt i Norge siden krigens start i Ukraina