NHO støtter Pensjonsutvalgets anbefalinger – sier nei til «sliterordning»

foto