Forsvareren: Tengs-tiltalte opplever det som et mareritt