Reiseforbud i Uganda på grunn av ebolautbrudd

foto