Vatikanet: Legene mener pave Frans' tilstand er betraktelig forbedret

foto