Lyngen kommune har satt krisestab etter snøskred – folk skal være tatt