Feil førte til at 2.850 bankkunder fikk ukjente innskudd på konto