FNs palestinske flyktningorganisasjon ber om en halv milliard dollar i bistand