Tysk ombud kaller Thunberg-uttalelser for antisemittiske