Studie: Mors bruk av antibiotika kan føre til astma hos barn

foto