Aasland stiller i Stortinget etter gasslekkasjene

foto