LO aksepterer NHOs beklagelse og gjenopptar samarbeidet

foto