Ingen endring i brillestøtten i statsbudsjettet

foto