EU: Svært bekymringsfull koronasituasjon i ti medlemsland