Over 1.000 brannfolk kjemper mot den intense skogbrannen i Frankrike

foto