EUs forbud mot russisk kullimport trer i kraft torsdag