Trump fikk begjæring om dokumenter før FBI-ransaking

foto