India: fra lutfattig nasjon til voksende stormakt

foto