Giske går mot regjeringens planer om kraftutbygging

foto