Nedbøren fortsetter i sør og øst: Vegtrafikksentralen advarer om vannplaning