FN: Nesten 350 millioner barn i Sør-Asia er rammet av vannmangel