Slutt for grensekryssende fiske i Skagerrak i 2024

foto