WHO: Mangel på mosjon fører til økning i kroniske sykdommer

foto