Metlid: Politiet holder ikke tilbake informasjon om voldtekter i Oslo

foto