PST: Vurderer ikke sabotasjeaksjoner som sannsynlig i dag