Økokrim skal vurdere om det er grunnlag for etterforskning av Finnes-saken

foto