Hundrevis av skolebygg har store mangler i ventilasjonsanlegget

foto