E6-utbygging forbi Lillehammer utsettes på ubestemt tid