Overlevde kollisjonen med Helge Ingstad: Vi var millimeter fra døden

foto