Oslo kommune anker dom etter stupeulykke på Munch brygge

foto