Fire nye uker i varetekt for de tre siktede i Hole-saken