Andersson går av med en advarsel mot SD, hat, ekstremisme og vold

foto