Politidirektoratet anbefalte aldri de nye politikontorene som opprettes av regjeringen