Russland ut mot opplæring av ukrainske soldater i Norge

foto