Russiske bombefly truer norsk luftrom sjeldnere

foto