Vegvesenet gjennomfører ny inspeksjon av de 14 bruene med lik konstruksjon som Tretten bru

foto