Energiministeren til EU om fornybardirektiv: – Vi har trappet opp gjennomgangen