Regjeringen skrur på økonomien til kommunene – tar fra rike, gir til fattige