Opposisjonspartier med hard kritikk mot regjeringen for kjøpet av Meraker Brug