EU-presidenten øyner ny avtale om konkurransekraft