Flere konkurser etter at koronastøtten opphørte

foto