Statsforvalteren har gitt tillatelse til midlertidig bru på Tretten

foto