Fem ansatte på oljeserviceskip i Nordsjøen tas ut i streik