Faktisk.no: Kraftig fall i plastposesalget, men hva så?