Etterforskning av samarbeid om anbud hos entreprenører henlagt