Endringer i den britiske regjeringen – Braverman ut, Cameron inn