Antirasistisk Senter har klaget på henleggelsen av Atle Antonsen-saken

foto